Convocatòries i Subvencions

Servei de Transparència de l'Activitat Pública

 Any   Descripció   Estat   Enllaç 
 2019 Resolució conjunta de la directora general de participació ciutadana i del director general de transparència, atenció a la ciutadania i bon govern, per la qual s'aprova el pla de control de les subvencions de la conselleria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica per a l'any 2019, destinades a les entitats locals i entitats ciutadanes de la comunitat valenciana, centres valencians en l'exterior (cevex) i cases regionals d'altres comunitats autònomes en la comunitat valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Vigent +Info
 2019 Guia de justificació de la Direcció General de Participació Ciutadana per als centres valencians en l'exterior (CEVEX) Vigent +Info
 2019 Guia de justificació de la Direcció General de Participació Ciutadana per a les cases regionals Vigent +Info
 2019 Guia de justificació de subvencions de la Direcció General de Participació Ciutadana per a les entitats ciutadanes Vigent +Info
 2019 Guia de justificació de subvencions de la Direcció General de Participació Ciutadana i de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciudadania Bon Govern de les entitats locals Vigent +Info
 2019 Document 6: Certificat de compliment del pressupost aprovat. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS CIUTADANES Vigent +Info
 2019 Document 5: Certificat de justificació de despeses. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS CIUTADANES Vigent +Info
 2019 RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Publicada la Resolució de concesió +Info
 2019 Document 7 : Certificat de compliment del pressupost aprovat. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS LOCALS Vigent +Info
 2019 Document 5: Certificat de justificació de despeses. NOMÉS PER A BENEFICIARIS SUBVENCIÓ ENTITATS LOCALS Vigent +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Publicada la Resolució de concesió +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Publicada la Resolució de concesió +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Publicada la Resolució de concesió +Info
 2019 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomas en la Comunitat Valenciana Resolució provisional +Info
 2019 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana Resolució provisional +Info
 2019 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Resolució provisional +Info
 2019 Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Resolució provisional +Info
 2019 Guia informativa per a les cases regionals sobre les subvencions de la Direcció General de Transparència i Participació Vigent +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana Resolució provisional +Info
 2019 Guia informativa per als CEVEX sobre les subvencions de la Direcció General de Transparència i Participació Vigent +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana Resolució provisional +Info
 2019 Guia informativa per a ENTITATS LOCALS sobre les subvencions de la Direcció General de Transparència y Participació Vigent +Info
 2019 Guia informativa per a ENTITATS CIUTADANES sobre les subvencions de la Direcció General de Transparència y Participació Vigent +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Resolució provisional +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (FINS A 5.000 HABITANTS) Publicada la Resolució de concesió +Info
 2019 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (MÉS DE 5.000 HABITANTS) Resolució provisional +Info
 2018 Resolució de la Directora General de Transparència i Participació, per la qual s'aprova el Pla de Control de les subvencions de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació per a l'any 2018, destinades a les entitats locals i entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública Tancada +Info
 2018 Guia de justificació de subvencions de la Direcció General de Transparència i Participació Tancada +Info
 2018 RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana Tancada +Info
 2018 RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana Tancada +Info
 2018 Resolució de 2 d'agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2018 Resolució de 2 d'agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 les subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2018 Resolución de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Publicada la Resolució de concesió +Info
 2018 Resolució de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (FINS A 5.000 HABITANTS). Publicada la Resolució de concesió +Info
 2018 Resolució de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (MÉS DE 5.000 HABITANTS). Publicada la Resolució de concesió +Info
 2018 RESOLUCIÓ de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Publicada la Resolució de concesió +Info
 2018 RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2018, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Publicada la Resolució de concesió +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2017, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions destinades a les entitats locals i entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades als centres valencians a l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2017 subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvenciones destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades als centres valencians a l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 6 de març de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2017 RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2016, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2016 subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2016, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2016 subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 5 d'octubre, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen per a l'any 2016, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 4 de juliol 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedixen per a l'any 2016 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. Tancada +Info
 2016 RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives d'entitats locals) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Tancada +Info
 2016 ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Vigent +Info
 2015 RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen subvencions a entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme, per a l'any 2015. Tancada +Info
 2015 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de setembre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, per a l'exercici 2015. Tancada +Info
 2015 RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2015, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, per a l'exercici 2015. Tancada +Info
 2015 RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es concedixen les ajudes a confederacions, federacions i associacions veïnals de la Comunitat Valenciana per a 2015. Tancada +Info
 2015 RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2015, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es concedixen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de transparència i participació ciutadana en les dependències de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, durant els exercicis 2015-2016. Tancada +Info
 2015 ORDE 10/2015, de 5 de març, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i vicepresident del Consell, per la qual convoca subvencions destinades a entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al desplegament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme per a l'exercici 2015 i aproven les bases que les regulen. Tancada +Info
 2015 ORDE 20/2014, de 30 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i vicepresident del Consell, per la qual es convoquen subvencions destinades a confederacions, federacions i associacions veïnals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2015 i s'aproven les seues bases reguladores. Tancada +Info
 2015 ORDE 18/2014, de 23 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i vicepresident del Consell, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació local ciutadana, la transparència i l´accés a la informació pública per a l´exercici 2015, i s´aproven les seues bases reguladores. Tancada +Info
 2015 ORDE 17/2014, de 19 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i vicepresident del Consell, per la qual es convoca la concessió de dos beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de transparència i participació ciutadana en les dependències de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, durant els exercicis 2015-2016. Tancada +Info
  • Total: 64 subvencions