empreses - Preguntes Freqüents

The selected web content no longer exists.

És obligatòria la responsabilitat social en les empreses?

No. El Fòrum d'experts de la RSE constituït el 17 de març de 2005 per iniciativa del Ministeri de Treball i Assumptes Socials considera "La RSC és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la integració voluntària en el seu govern i gestió, en la seua estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, mediambientals i de respecte als drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparents amb els seus grups d'interés, responsabilitzant-se així de les conseqüències i els impactes que es deriven de les seues accions."

Per què em pot interessar introduir polítiques responsabilitat social en la meua empresa?

L'adopció de polítiques de responsabilitat social millora la competitivitat de les empreses i comporta una millora en la productivitat, rendibilitat i sostenibilitat ja que es produeix una optimització en l'eficiència en els costos, una disminució en els riscos de l'entorn en haver una major interacció i diàleg amb els grups d'interés el que repercuteix en un augment de la credibilitat i de la confiança en promoure empreses més exemplars i transparents en la seua gestió.

Quina grandària mínim ha de de tindre una empresa per a poder incloure polítiques de responsabilitat social?

La implantació de polítiques de responsabilitat social empresarial és aliena a la grandària de l'empresa. El fet que les grans corporacions disposen d'un departament específic, el que implica l'existència de codis d'ètica, comités, informes, verificacions, no impedeix que a les mitjanes i xicotetes empreses els estiga vetat l'accés a aquesta classe de pràctiques. El procés d'implantanció en PIME serà adaptat als seus òrgans directius i procediments de control i transparència propis en atenció a la grandària de l'empresa.

Un xicotet comerç pot ser responsable socialment?

La responsabilitat social pot convertir-se en un dels trets distintius del xicotet comerç ja que les seues característiques com poden ser la proximitat i el coneixement del barri o ciutat així com la proximitat al client i a la resta de grups d'interés, pot convertir-lo en un comerç de proximitat ciutadana que responga de la seua activitat i del seu paper social.

Les empreses que practiquen responsabilitat social poden obtindre alguna classe de reconeixement extern?

Sí. Hi ha organitzacions internacionals i també d'àmbits territorials inferiors que, després de les corresponents verificacions, certifiquen el compliment voluntari d'actuacions de responsabilitat social concretes per part de les empreses. També existeixen guies que permeten diagnosticar la posició d'una empresa respecte a la RSE. Finalment, les empreses poden comprometre's adherint-se als principis del Pacte Mundial.