qüestions generals - Preguntes Freqüents

The selected web content no longer exists.

Perquè sorgeix la responsabilitat social?

Sorgeix per la creixent necessitat d'un major compromís ètic per part de les empreses amb el seu entorn, incloent-hi en aquest compromís la sostenibilitat de les seues actuacions.

La responsabilitat social es converteix en una ferramenta de gestió empresarial amb una nova visió de fer negoci compatible amb el l'esmentat compromís ètic.

Com es defineix la responsabilitat social?

La responsabilitat social es defineix com "la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seues operacions comercials i les seues relacions amb els seus interlocutors"  (Llibre Verd de la Comissió Europea "Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses", 2001), concepte que va patir una interpretació moderna per la Comissió a l'octubre de 2011 en considerar la responsabilitat de les empreses pel seu impacte en la societat.

Quins aspectes comprén la responsabilitat social?

Per a la Comissió Europea, la responsabilitat social comprén, com a mínim, els drets humans, les pràctiques de treball i d'ocupació (com la formació, la diversitat, la igualtat de gènere i la salut i el benestar dels treballadors), les qüestions mediambientals (com la biodiversitat, el canvi climàtic, l'ús eficient dels recursos, l'avaluació del cicle de vida i la prevenció de la contaminació) i la lluita contra el frau i la corrupció.

Per què la responsabilitat social és un factor de competitivitat i innovació?

Un adequat enfocament estratègic en les organitzacions pot reportar beneficis quant a gestió de riscos, estalvi de costos, accés al capital, relacions amb clients i gestió de recursos humans.

Les organitzacions que integren la responsabilitat social en el seu model de gestió guanyen en reconeixement social en valor i confiança, conforme s'estén la cultura de la responsabilitat social els ciutadans i consumidors prefereixen negocis que adopten un model responsable de gestió. Aquesta major confiança dels ciutadans i consumidors permet a les empreses innovar, créixer i per tant ser més competitius.