Càtedra niversitària

Presentació

La Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana ha estat fundada en 2017, sota l'auspici de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló, mitjançant un conveni marc de col·laboració firmat el 2 de maig de 2017. Està destinada a servir d'encast decisiu i funcional entre l'activitat educativa i investigadora de les universitats amb la gestió, planificació i execució de les actuacions que en matèria de memòria històrica i democràtica duu a terme la Conselleria.

Té la seu compartida entre les tres universitats implicades: la seu de la Universitat d'Alacant està en el Departament d'Humanitats Contemporànies; la de la Universitat Jaume I, al Centre de Documentació de la Recuperació Històrica Local; i la de la Universitat de València en el Departament d'Història Moderna i Contemporània.

La Càtedra es constitueix com una plataforma acadèmica multidisciplinària que pretén la reflexió entorn de temes relacionats amb la memòria democràtica, així com la divulgació i la transferència del coneixement. Està formada per un grup d'investigació i reflexió de caràcter eminentment interuniversitari i multidisciplinari, des del qual s'analitzen les temàtiques relacionades amb la memòria democràtica valenciana. La seua missió és exercir un paper fonamental en el foment i consolidació de la memòria esmentada, en donar a conèixer aquestes qüestions, tot introduint-les en els plans acadèmics i fomentant l'estudi i la investigació. Un dels seus objectius principals és afavorir la posada en comú i generar noves sinergies, que permeten avançar en el coneixement i la difusió del període històric que comprèn des de la proclamació de la Segona República fins a l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Entre les seues comeses es contempla la realització d'activitats de formació, investigació, així com de coordinació, difusió i divulgació. En aquest sentit, la Càtedra pretén aconseguir que les troballes i investigacions de les universitats repercutisquen en la vida de la ciutadania valenciana i, sobretot, en les seues llibertats.

  • Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló, per a la creació de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana.