Visualització de contingut web

Presentació

La Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana ha estat fundada en 2017, sota l'auspici de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló, mitjançant un conveni marc de col·laboració firmat el 2 de maig de 2017. Està destinada a servir d'encast decisiu i funcional entre l'activitat educativa i investigadora de les universitats amb la gestió, planificació i execució de les actuacions que en matèria de memòria històrica i democràtica duu a terme la Conselleria.

Té la seu compartida entre les tres universitats implicades: la seu de la Universitat d'Alacant està en el Departament d'Humanitats Contemporànies; la de la Universitat Jaume I, al Centre de Documentació de la Recuperació Històrica Local; i la de la Universitat de València en el Departament d'Història Moderna i Contemporània.

La Càtedra es constitueix com una plataforma acadèmica multidisciplinària que pretén la reflexió entorn de temes relacionats amb la memòria democràtica, així com la divulgació i la transferència del coneixement. Està formada per un grup d'investigació i reflexió de caràcter eminentment interuniversitari i multidisciplinari, des del qual s'analitzen les temàtiques relacionades amb la memòria democràtica valenciana. La seua missió és exercir un paper fonamental en el foment i consolidació de la memòria esmentada, en donar a conèixer aquestes qüestions, tot introduint-les en els plans acadèmics i fomentant l'estudi i la investigació. Un dels seus objectius principals és afavorir la posada en comú i generar noves sinergies, que permeten avançar en el coneixement i la difusió del període històric que comprèn des de la proclamació de la Segona República fins a l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Entre les seues comeses es contempla la realització d'activitats de formació, investigació, així com de coordinació, difusió i divulgació. En aquest sentit, la Càtedra pretén aconseguir que les troballes i investigacions de les universitats repercutisquen en la vida de la ciutadania valenciana i, sobretot, en les seues llibertats.

  • Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló, per a la creació de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana.