Visualització de contingut web

Composició actual del Consell de Participació Ciutadana

De conformitat amb el que establix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, aprovat mitjançant el Decret 160/2015, de 18 de septembre, del Consell, i els articles 9 i 13 del Decret 190/2016, de 16 de desembre, la composició actual del Consell de Participació Ciutadana és:

1.- Presidència 

De conformitat amb el que establix l'article 5.1 del Decret 190/2016, correspon la Presidència del Consell de Participació Ciutadana a Rosa Pérez Garijo (Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica).

2.- Vicepresidència

Jesús Ignacio Blanco Giner (Secretari Autonòmic de Participació i Transparència.

3.- Vocalies 

Anomenar com vocals titulars i suplents del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana a les persones que a continuació es relacionen: 

a) Representants dels dotze departaments del Consell:

 • Presidència
 • Vocal titular: Daria Terrádez Salom (Directora General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat);
 • Vocal suplent:Zulima Pérez Seguí (Directora General de Coordinació del Diàleg Social).
 • Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 • Vocal titular: Alberto Ibáñez Mezquita (Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat);
 • Vocal suplent: Rosa Molero Mañes (Directora General d'Infància i Adolescència)
 • Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Climàtica

 • Vocal titular: Jaume Monfort i Signes (Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica),
 • Vocal suplent: Ángela Ballester Muñoz (Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona).
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

 • Vocal titular: Mª Jesús Pérez Galant (Directora General de Participació Ciutadana);
 • Vocal suplent: Andrés Gomis Fons (Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Govern Obert).
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 

 • Vocal titular: José Manuel García Duarte (Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions);
 • Vocal suplent: Cristina Moreno Fernández (Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic).
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

 • Vocal titular: José García Añón (Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia);
 • Vocal suplent: Yolanda Parrado Marcos (Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de la Administració Pública).
 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport 

 • Vocal titular: Rubén Trenzano Juan (Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme);
 • Vocal suplent: Carmen Amoraga Toledo (Directora General de Cultura i Patrimoni).
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

 • Vocal titular: Isaura Navarro Casillas (Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic);
 • Vocal suplent: Javier Burgos Muñoz (Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària).
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

 • Vocal titular: Natxo Costa Pina (Sotssecretari);
 • Vocal suplent: Rebeca Torró Soler (Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball).
 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi i Climàtic Desenvolupament Rural

 • Vocal titular: Mª Teresa Cháfer Nácher (Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna);
 • Vocal suplent: Diego Marín Fabra (Director General de Prevenció d'Incendis Forestals).
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Movilitat

 • Vocal titular: Rosa Pardo Marín (Directora General de Política Territorial).
 • Vocal suplent: Joaquín García Nebot (Director General d'Urbanisme)
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Tecnología Digital

 • Vocal titular: María Muñoz Blanco (Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital);
 • Vocal suplent: Pedro Agustín Pernías Peco (Director General per a l'Avançament de la Societat Digital).

b) Representants d'institucions, organismes i consells:

 • Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes 

 • Vocal titular: María José Rodríguez Jaume (Vicerrectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d'Alacant);
 • Vocal suplent: Jorge Hermosilla Pla (Vicerrector de Participació i Projecció Territorialde la Universitat de València).
 • Federació Valenciana de Municipis i Provincies

 • Vocal titular: Roberto Bermell Meliá (Cap de Servei FVMP);
 • Vocal suplent: Lourdes Pozo Vicó (Tècnica FVMP).
 • Diputació Provincial de València

 • Vocal titular: Mentxu Balaguer Pastor (Diputada d'Informàtica, Govern Obert i Participació);
 • Vocal suplent: Isabel García Hernández (Diputada d'Igualtat).
 • Diputació Provincial de Castelló

 • Vocal titular: Vicent F. Sales Mateu (Vicepresident Primer i Diputat Delegat de Participació i Relacions Internacionals);
 • Vocal suplent: Elena Vicente-Ruiz Climent (Diputada Delegada de Benestar Social).
 • Diputació Provincial d'Alacant

 • Vocal titular: Mercedes Alonso García (Diputada Provincial de Familia i Ciudadania);
 • Vocal suplent: Miguel Zaragoza Fernández (Diputat Provincial de Benestar de les Persones).
 • Consell Valencià de Cultura

 • Vocal titular: Petra Mª Pérez Alonso-Geta.
 • Vocal suplent: Ana Noguera Montagut.
 • Consell Valencià de Cooperació

 • Vocal titular: Trinidad Blanch Martín (Coordinadora Valenciana Cooperació al Desenvolupament);
 • Vocal suplent: Gonzalo Pareja Corbí (Coordinadora Valenciana Cooperació al Desenvolupament).
 • Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

 • Vocal titular: Sonia Ibáñez Abad (Vocal);
 • Vocal suplent: Consol Valls i Gregori.
 • Consell Valencià de la Joventut

 • Vocal titular: Gustau Pérez Pérez (Vocal);
 • Vocal suplent: Paula Pallarés Reoli (Vocal).
 • Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

 • Vocal titular: Elvira Ródenas Sancho (Vocal);
 • Vocal suplent: Ricardo Miralles Mayor (Vocal).
 • Consell de Centres Valencians a l'Exterior

 • Vocal titular: Lucas Sancho (Vocal).
 • Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana

 • Vocal titular: Vicenta Alcácer Navarro (Vocal);
 • Vocal suplent: Vicente Inglada Alcaida (Vocal).
 • Consell Valencià de la Dona
 • Vocal titular: Eugenia Garrigues Francés (Associació Provincial de Mestresses de Casa i Consumidors TYRIUS);
 • Vocal suplente: Pendent de designar.
 • Consell Assesor i de Participació Del Medi Ambient

 • Vocal titular: Francisco González Babiloni (Vocal);
 • Vocal suplent: Consuelo Jarabo Latorre (Vocal).
 • Consell Valencià de Persones Majors

 • Vocal titular: Loreto Rondán Forner (Vocal);
 • Vocal suplent: José Antonio Gallego Peremarch (Vocal).
 • Consell de Salut de la Comunitat Valenciana

 • Vocal titular: Isabel Dolz Muñoz (Presidenta del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana);
 • Vocal suplent: Ángel Javier Gracia Perís (Vocal).
 • Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana

 • Vocal titular: Enrique Llin Ruiz (Secretari General de la PTC CV);
 • Vocal suplent: Lola Fernández Rodríguez (Presidenta de la PTC CV).

c) Representants d'entitats ciutadanes

 • Associacions Veïnals: Federacions, Confederacions i Associacions de defensa dels Drets dels Veïns i Veïnes

 • CAVECOVA
 • Vocal titular: Rafaela Amezcua Casas;
 • Vocal suplent: Juan Antonio Caballero Defez.
 • Cases Regionals i Federacions d'Associacions d'altres Comunitats Autònomes en la Comunitat Valenciana

 • Federació Entitats Culturals Andaluses de la Comunitat Valenciana
 • Vocal titular: Óscar Góngora Pérez;
 • Vocal suplent: Purificación Torres López.
 • Entitats Solidaries de Voluntariat

 • Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana
 • Vocal titular: Silvia Ramos Moliner;
 • Vocal suplent: Miguel Salvador Salvador.
 • Creu Roja Comunitat Valenciana
 • Vocal titular: Miguel Mérida Gestoso;
 • Vocal suplent: María Ruiz Tormos.
 • Coordinadores i Organizacions de defensa dels drets de les Dones als Àmbits Públics i Privats 

 • Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana
 • Vocal titular: Julia Sevilla Merino;
 • Vocal suplent: Amalia Alba Tarazona.
 • Coordinadores i Organitzacions per la defensa dels drets dels colectius LGTBI i la Diversitat Sexual

 • Col·lectiu Lambda
 • Vocal titular: Cristina Ramón Juan;
 • Vocal suplent: María Jarga Juan.
 • Plataformes i Organitzacions en defensa del Territori i el Medi Ambient, i el Patrimoni Cultural

 • Acció Cultural del País Valencià
 • Vocal titular: Sandra Obiol i Francés;
 • Vocal suplent: Antoni Gisbert i Sempere.
 • Plataforma Iniciatives Ciutadanes Alacant
 • Vocal titular: Remedios Amat Torres;
 • Vocal suplent:Manuel Marco Such.
 • Organitzacions i Associacions de defensa i promoció dels dretes de les persones amb Diversitat Funcional

 • COCEMFE Comunitat Valenciana - Confederació de persones amb Discapacitat Física
 • Vocal titular: Juan Mondéjar Sánchez;
 • Vocal suplent: Lina Soler i Quilis.
 • FESORD Comunitat Valenciana
 • Vocal titular: Carolina Galiana Sanchís;
 • Vocal suplent: Josep Antoni Gimeno Morera.
 • Organizacions i Associacions d'atenció a persones amb problemes de salut que treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i l'entorn familiar i social

 • Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer Comunitat Valenciana
 • Vocal titular: Emilio Marmaneu Moliner;
 • Vocal suplent: Marina Gilabert Aguilar.
 • Entitats i Organizacions per la defensa dels drets de les persones Inmigrants, Refugiades o les Minoríes Étniques

 • Comissió d'Ajuda al Refugiat-CEAR
 • Vocal titular: Jaume Durá Tohus;
 • Vocal suplent: Angela Nzambi.
 • Entitats i Organitzacions Ciutadanes d'orientació confesional

 • Cáritas Comunitat Valenciana
 • Vocal titular: Juan Manuel Aragonés Beltrán;
 • Vocal suplent: Francisca Raga Quiles.
 • Altres Àmbits d'Actuació

 • Federació d'Associacions de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana
 • Vocal titular: Celia Chavero Escamilla;
 • Vocal suplent: Eduardo Pinazo González.

4.- Secretaria

Titular:

Irene Mateu Andreu (Cap del Servei de Participació de la Ciutadania i de la Societat Civil);

Suplent:

Ana Ródenas Peris (Subdirectora General de Transparència i Participació).