Visualització de contingut web

Estructura

Direcció General de Participació

Responsable: María Jesús Pérez Galant

  • Subdirecció General de Transparència i Participació
    Responsable: Ana Ródenas Peris

    • Servei de Transparència de l'activitat pública
      Responsable: Beatriz Serón Costa

    • Servei de Participació de la ciutadania i de la societat civil
      Responsable: Irene Mateu Andreu

    • Oficina de suport al Consell de Transparència i Accés a la Informació Pública i el Bon Govern
      Responsable: Rosana Escrivá Olaso

 

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

Responsable: Andrés Gomis Fons

  • Subdirecció General de Transparència i Participació
    Responsable: Ana Ródenas Peris

    • Servei de Transparència de l'activitat pública
      Responsable: Beatriz Serón Costa

    • Servei de Participació de la ciutadania i de la societat civil
      Responsable: Irene Mateu Andreu

    • Oficina de suport al Consell de Transparència i Accés a la Informació Pública i el Bon Govern
      Responsable: Rosana Escrivá Olaso