Visualització de contingut web

Composició actual del Consell de Participació Ciutadana

De conformitat amb el que establix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, aprovat mitjançant el Decret 160/2015, de 18 de septembre, del Consell, i els articles 9 i 13 del Decret 190/2016, de 16 de desembre, la composició actual del Consell de Participació Ciutadana és:

1.- Presidència 

De conformitat amb el que establix l'article 5.1 del Decret 190/2016, correspon la Presidència del Consell de Participació Ciutadana a Rosa Pérez Garijo (Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica).

2.- Vicepresidència

Jesús Ignacio Blanco Giner (Secretari Autonòmic de Participació i Transparència.

3.- Vocalies 

Anomenar com vocals titulars i suplents del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana a les persones que a continuació es relacionen: 

a) Representants dels dotze departaments del Consell:

  • Presidència
  • Vocal titular: Daria Terrádez Salom (Directora General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat);
  • Vocal suplent:pendent de designar.
  • Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  • Vocal titular: Alberto Ibáñez Mezquita (Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat);
  • Vocal suplent: Rosa Molero Mañes (Directora General d'Infància i Adolescència)
  • Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Climàtica

  • Vocal titular: Jaume Monfort i Signes (Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica),
  • Vocal suplent: Ángela Ballester Muñoz (Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona).
  • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

  • Vocal titular:Mª Jesús Pérez Galant (Directora General de Participació Ciutadana);
  • Vocal suplent: Pendent de designar.
  • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 

  • Vocal titular: José Manuel García Duarte (Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions);
  • Vocal suplent: Cristina Moreno Fernández (Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic).
  • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

  • Vocal titular: José García Añón (Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia);
  • Vocal suplent: Yolanda Parrado Marcos (Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de la Administració Pública).
  • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport 

  • Vocal titular: Rubén Trenzano Juan (Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme);
  • Vocal suplent: Carmen Amoraga Toledo (Directora General de Cultura i Patrimoni).
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

  • Vocal titular: Isaura Navarro Casillas (Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic);
  • Vocal suplent: Javier Burgos Muñoz (Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària).
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

  • Vocal titular: Natxo Costa Pina (Sotssecretari);
  • Vocal suplent: Rebeca Torró Soler (Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball).
  • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi i Climàtic Desenvolupament Rural

  • Vocal titular: Mª Teresa Cháfer Nácher (Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna);
  • Vocal suplent: Pendent de designar.
  • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Movilitat

  • Vocal titular: Rafael Briet Seguï (Sotssecretari);
  • Vocal suplent: Rosa Pardo Marín (Directora General de Política Territorial i Paisatge).
  • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Tecnología Digital

  • Vocal titular: Pendent de designar;
  • Vocal suplent: Pendent de designar.

b) Representants d'institucions, organismes i consells:

  • Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes 

  • Vocal titular: María José Rodríguez Jaume (Vicerrectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d'Alacant);
  • Vocal suplent: Jorge Hermosilla Pla (Vicerrector de Participació i Projecció Territorialde la Universitat de València).
  • Federació Valenciana de Municipis i Provincies

  • Vocal titular: Roberto Bermell Meliá (Cap de Servei FVMP);
  • Vocal suplent: Lourdes Pozo Vicó (Tècnica FVMP).
  • Diputació Provincial de València

  • Vocal titular: Roberto Jaramillo Martínez (Diputat Delegat de Transparència i Govern Obert);
  • Vocal suplent: Rosa Martí Pérez (Tècnica Mitja de Transparència).
  • Diputació Provincial de Castelló

  • Vocal titular: Vicent F. Sales Mateu (Vicepresident Primer i Diputat Delegat de Participació i Relacions Internacionals);
  • Vocal suplent: Elena Vicente-Ruiz Climent (Diputada Delegada de Benestar Social).
  • Diputació Provincial d'Alacant

  • Vocal titular: Mercedes Alonso García (Diputada Provincial de Familia i Ciudadania);
  • Vocal suplent: Miguel Zaragoza Fernández (Diputat Provincial de Benestar de les Persones).
  • Consell Valencià de Cultura

  • Vocal titular: Petra Mª Pérez Alonso-Geta.
  • Vocal suplent: Enrich Lluch i Girbés.
  • Consell Valencià de Cooperació

  • Vocal titular: Trinidad Blanch Martín (Coordinadora Valenciana Cooperació al Desenvolupament);
  • Vocal suplent: Gonzalo Pareja Corbí (Coordinadora Valenciana Cooperació al Desenvolupament).
  • Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

  • Vocal titular: Sonia Ibáñez Abad (Vocal);
  • Vocal suplent: Consol Valls i Gregori.
  • Consell Valencià de la Joventut

  • Vocal titular: Gustau Pérez Pérez (Vocal);
  • Vocal suplent: Paula Pallarés Reoli (Vocal).
  • Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

  • Vocal titular: Elvira Ródenas Sancho (Vocal);
  • Vocal suplent: Ricardo Miralles Mayor (Vocal).
  • Consell de Centres Valencians a l'Exterior

  • Vocal titular: Lucas Sancho (Vocal).
  • Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana

  • Vocal titular: Vicenta Alcácer Navarro (Vocal);
  • Vocal suplent: Vicente Inglada Alcaida (Vocal).
  • Consell Valencià de la Dona
  • Vocal titular: Hombre (Pendent de designar);
  • Vocal suplente: Mujer (Pendent de designar).
  • Consell Assesor i de Participació Del Medi Ambient

  • Vocal titular: Francisco González Babiloni (Vocal);
  • Vocal suplent: Consuelo Jarabo Latorre (Vocal).
  • Consell Valencià de Persones Majors

  • Vocal titular: Loreto Rondán Forner (Vocal);
  • Vocal suplent: José Antonio Gallego Peremarch (Vocal).
  • Consell de Salut de la Comunitat Valenciana

  • Vocal titular: Isabel Dolz Muñoz (Presidenta del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana);
  • Vocal suplent: Ángel Javier Gracia Perís (Vocal).
  • Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana

  • Vocal titular: Enrique Llin Ruiz (Secretari General de la PTC CV);
  • Vocal suplent: Lola Fernández Rodríguez (Presidenta de la PTC CV).

c) Representants d'entitats ciutadanes

  • Associacions Veïnals: Federacions, Confederacions i Associacions de defensa dels Drets dels Veïns i Veïnes

  • CAVECOVA
  • Vocal titular: Rafaela Amezcua Casas;
  • Vocal suplent: Juan Antonio Caballero Defez.
  • Cases Regionals i Federacions d'Associacions d'altres Comunitats Autònomes en la Comunitat Valenciana

  • Federació Entitats Culturals Andaluses de la Comunitat Valenciana
  • Vocal titular: Óscar Góngora Pérez;
  • Vocal suplent: Purificación Torres López.
  • Entitats Solidaries de Voluntariat

  • Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana
  • Vocal titular: Silvia Ramos Moliner;
  • Vocal suplent: Miguel Salvador Salvador.
  • Creu Roja Comunitat Valenciana
  • Vocal titular: Miguel Mérida Gestoso;
  • Vocal suplent: María Ruiz Tormos.
  • Coordinadores i Organizacions de defensa dels drets de les Dones als Àmbits Públics i Privats 

  • Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana
  • Vocal titular: Julia Sevilla Merino;
  • Vocal suplent: Amalia Alba Tarazona.
  • Coordinadores i Organitzacions per la defensa dels drets dels colectius LGTBI i la Diversitat Sexual

  • Col·lectiu Lambda
  • Vocal titular: Pau López Clavel;
  • Vocal suplent: Fani Boronat Chofre.
  • Plataformes i Organitzacions en defensa del Territori i el Medi Ambient, i el Patrimoni Cultural

  • Acció Cultural del País Valencià
  • Vocal titular: Sandra Obiol i Francés;
  • Vocal suplent: Antoni Gisbert i Sempere.
  • Plataforma Iniciatives Ciutadanes Alacant
  • Vocal titular: Remedios Amat Torres;
  • Vocal suplent:Manuel Marco Such.
  • Organitzacions i Associacions de defensa i promoció dels dretes de les persones amb Diversitat Funcional

  • COCEMFE Comunitat Valenciana - Confederació de persones amb Discapacitat Física
  • Vocal titular: Carlos Laguna Seguí;
  • Vocal suplent: Lina Soler i Quilis.
  • FESORD Comunitat Valenciana
  • Vocal titular: Carolina Galiana Sanchís;
  • Vocal suplent: Josep Antoni Gimeno Morera.
  • Organizacions i Associacions d'atenció a persones amb problemes de salut que treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i l'entorn familiar i social

  • Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer Comunitat Valenciana
  • Vocal titular: Emilio Marmaneu Moliner;
  • Vocal suplent: Marina Gilabert Aguilar.
  • Entitats i Organizacions per la defensa dels drets de les persones Inmigrants, Refugiades o les Minoríes Étniques

  • Comissió d'Ajuda al Refugiat-CEAR
  • Vocal titular: Jaume Durá Tohus;
  • Vocal suplent: Angela Nzambi.
  • Entitats i Organitzacions Ciutadanes d'orientació confesional

  • Cáritas Comunitat Valenciana
  • Vocal titular: Juan Manuel Aragonés Beltrán;
  • Vocal suplent: Francisca Raga Quiles.
  • Altres Àmbits d'Actuació

  • Federació d'Associacions de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana
  • Vocal titular: Celia Chavero Escamilla;
  • Vocal suplent: Eduardo Pinazo González.

4.- Secretaria

Titular:

Irene Mateu Andreu (Cap del Servei de Participació de la Ciutadania i de la Societat Civil);

Suplent:

Ana Ródenas Peris (Subdirectora General de Transparència i Participació).