Visualització de contingut web

Contacte

A l'efecte d'allò que exigeix el RGPD (articles 13, 14, 30, 33, 36 i 38), les dades de contacte del Delegat o Delegada de Protecció de Dades de la Generalitat són els següents::

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València

Correu electrònic: dpd@gva.es

Les persones responsables o encarregades del tractament en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, o aquelles que realitzen tractaments de dades personals per compte dels responsables o encarregats assenyalats anteriorment, poden dirigir-se a la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà de les següents adreces de correu electrònic: