Visualització de contingut web

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017

 
 

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

 

 

  1. ANNEX I: Relació de propostes provisionals de subvencions concedides
  2. ANNEX II: Relació de propostes provisionals de subvencions denegades
  3. ANNEX III: Relació de propostes provisionals de subvencions excloses

 

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució de 19 de juny de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i activitats d'educació per a la ciutadania global en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

 

 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

 

 

DATA DE PUBLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA: 6 D'OCTUBRE DE 2017

DATA FI DE PRESENTACIÓ D´AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 24 D´OCTUBRE DE 2017

 

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2017, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de la convocatòria realitzada mitjançant Resolució de 19 de juny de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.