Nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat exerceix les competències relatives a cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit. Té com a finalitat propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.

Novetats

CEFIRE I COOPERACIÓ IMPULSEN UN CURS SOBRE EDUCACIÓ RELACIONADA AMB L'AGENDA 2030 DE L'ONU

El Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat de València (Cefire València) acollirà des del pròxim 15 d'octubre fins al dia 26 de...

PUBLICACIÓ DE LES PUNTUACIONS OBTINGUDES EN LA CONVOCATÒRIA DE SIS BEQUES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

Publicada l'acta de la segona reunió de la Comissió Avaluadora celebrada en virtut de la convocatòria efectuada mitjançant Resolució de 16 de maig de...

Convocatòria de 6 beques de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Publicada la convocatòria de sis beques de pràctiques professionals en Cooperació Internacional al Desenvolupament durant l'exercici 2019-2020 de...

Seguir a @GVAcooperacio