Visualització de contingut web

Guies e instruccions

  • INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PUBLICACIONS I ACCIONS DE DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ DE PROJECTES I ACTUACIONS COFINANÇADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. S'estableixen les següents instruccions per a la utilització de la imatge institucional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i/o de la Direcció general de Cooperació i Solidaritat en qualsevol tipus de material de difusió derivat de l'activitat subvencionada per a la seua autorització amb caràcter previ a la seua utilització.

-Instruccions.

- Enllaç al Manual d'identitat corporativa de la Generalitat

 

  • MANUAL DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. El present manual pretén ser una orientació per a justificar les subvencions que la Direcció general de Cooperació i Solidaritat ve concedint en matèria de Cooperació Internacional al Desenvolupament per a realitzar actuacions en els països estructuralment empobrits o en el territori de la Comunitat Valenciana.

-Guia d'Auditoria

-Annexos a emplenar per l'auditora

-Manual de Justificació

 

  • GUIA PER AL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE PROJECTES FINANÇATS PER LA GENERALITAT VALENCIANA EN L'ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. La present guia ve a substituir a les dues anteriors "Guia per a l'Elaboració d'Estudis de Línia de Base" i "Guia de Gestió de l'Avaluació Final", integrant en un únic document totes la directrius i instruments per al seguiment i avaluació de les actuacions finançades per la Generalitat Valenciana en matèria de cooperació al desenvolupament, educació per a la ciutadania global i acció humanitària. La nova Guia serà aplicable, des del moment de la seua publicació, a tots els projectes en curs que hagen sigut finançats per la Generalitat Valenciana en el marc de les convocatòries de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Educació per a la Ciutadania Global, Independentment de la seua data d'inici. 

- Guia per al seguiment i avaluació