Visualització de contingut web

Cooperació per al desenvolupament

-Informe de recepció dels projectes presentats a la convocatòria d'ajudes de Cooperació Internacional al Desenvolupament i a la convocatòria d'Àfrica. 2016.

- Memòria Final d´Avaluació de Projectes de Cooperació al Desenvolupament. Ordre 3/2016, de 9 de Març

-  Publicada en el DOCV la Resolució 30 d'agost de 2016 del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de la convocatòria realitzada per mitjà de l'Orde 2/2016, de 28 de gener, per la qual es convoca subvenció dirigida a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) , per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

 

Resolució publicada en DOCV.

 

 

 

-Ampliació del termini de resolució de la convocatòria de subvencions per a l'any 2016 per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.

 

 

Instruccions per a la realització de publicacions i accions de difusió i divulgació de projectes i actuacions cofinançades per la Direcció General de Cooperació i Solidaritat. 

 

 

 

-Publicat en el DOCV, l'Extracte de l'Ordre 2/2016, de 28 de gener, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

 

Data final de presentació de sol·licituds: 02/03/2016