Visualització de contingut web

Sistema d'informació del mercat interior europeu (IMI)

Des de la Subdirecció General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis es du a terme la coordinació, implantació i desenvolupament del sistema d'informació del mercat interior europeu (IMI), atesa la seua posició de transversalitat dins de l'organització de la Generalitat i en desplegament dels programes de simplificació administrativa i reducció de càrregues que aquesta unitat impulsa en els últims anys.

L'IMI és una ferramenta (aplicació electrònica) que la Comissió Europea posa a disposició de les autoritats públiques dels estats membres de la UE dirigida a facilitar la cooperació administrativa entre les autoritats competents dels dits estats o entre aquestes i la Comissió, en relació amb distints àmbits vinculats al mercat interior. La seua implantació i desenvolupament en l'Administració valenciana està permetent agilitzar de forma notable l'intercanvi d'informació amb autoritats administratives de tots els països de la UE, en particular i en el nostre àmbit, facilitant amb això la lliure prestació de serveis per professionals i empreses i el reconeixement mutu de qualificacions, a fi de facilitar i fer efectiu el dret a la lliure circulació de persones i la lliure prestació de serveis a la UE.

En el moment actual estan donades d'alta en l'aplicació totes les autoritats competents de la Generalitat relacionades amb els àmbits que atén l'IMI, així com algunes autoritats de l'àmbit local.

En definitiva, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, potenciarà aquesta cooperació i, en tant que departament impulsor i executor de la política de transparència de la Generalitat, garanteix la màxima accessibilitat en l'intercanvi d'informació entre distintes administracions públiques, simplificant tràmits i evitant així demores i costos innecessaris a ciutadans i empreses.

Per a obtindre més informació consulteu la pàgina web de la Comissió Europea dedicada a l'IMI.