Visualització de contingut web

Queixes, suggeriments i agraïments

El capítol V del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació del plans i programes en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental regula les Queixes, suggeriments i agraïments.