Visualització de contingut web

Presentació

La Subdirecció General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis exerceix les funcions de control i inspecció general dels serveis; la direcció, control, coordinació i supervisió dels projectes, objectius i accions relacionats amb l'atenció a la ciutadania, els seus sistemes d'informació i canals d'atenció (presencials i no presencials); la gestió i tramitació de queixes i suggeriments; la simplificació administrativa i la qualitat dels serveis, el seu mesurament i avaluació.