La Subdirecció General de Qualitat i Atenció a la Ciutadania exercix les funcions de control i inspecció general dels serveis; la direcció, control, i coordinació de l'atenció a la ciutadania, la simplificació administrativa i els plans i programes en matèria de qualitat dels serveis, el seu mesurament i avaluació.

Novetats

Pla de la Inspecció General de Serveis 2018-2019

Pla de la Inspecció General de Serveis 2018-2019

 

Ja està disponible en la nostra web, dins de la secció "Inspecció de Serveis", el Pla de la Inspecció General de Serveis 2018-2019, per a la seua consulta.

També en la dita secció, en l'apartat "Rendició De Comptes" està disponible l'Informe Final de Resultats del Pla anterior (Pla IGS 2016-2017).

També els podeu consultar als següenst enllaços:

-Pla IGS 2018-2019

-Informe avaluació pla 2016-2017