Novetats

« Ves enrere

La Generalitat se suma al Dia Mundial dels Refugiats.

La Generalitat se suma al Dia Mundial dels Refugiats.

 

El treball de la cooperació valenciana en l'àmbit de la població desplaçada i refugiada se centra principalment a Orient Pròxim i Àfrica Subsahariana

 

Orient Pròxim

L'ajuda Oficial al Desenvolupament destinada per la Generalitat Valenciana a atendre les necessitats dels països d'Orient Pròxim s'ha mantingut constant en el període 2016-2019, amb un volum global d'inversió de 8.559.759,41€. En termes percentuals, aquesta ajuda ha representat una mitjana del 13,87% de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament global de la cooperació valenciana en aquest període, la qual cosa suposa uns índexs molt significatius.

Encara que el IV Pla Director sol estableix com a prioritaris a Orient Pròxim els territoris palestins i l'atenció a la població palestina desplaçada i refugiada, la cooperació valenciana ha anat més enllà d'aquesta prioritat, desenvolupant progressivament actuacions per a atendre les necessitats de la població davant els diversos conflictes crònics o emergents a la regió, especialment els derivats del conflicte sirià i, més recentment, la crisi humanitària a Iemen.

D'ací la rellevància que han tingut en el desenvolupament de la cooperació en aquesta àrea geogràfica els instruments de cofinançament d'acció humanitària i d'ajuda d'emergència, especialment les actuacions desenvolupades en el marc dels convenis de col·laboració entre la Generalitat i les entitats especialitzades en ajuda humanitària d'emergència i, més recentment, a partir de l'any 2018, el cofinançament de projectes a través de les convocatòries de projectes d'acció humanitària. En conjunt, l'ajuda canalitzada a través dels diversos instruments d'acció humanitària i d'ajuda d'emergència en el període 2016-2019 en aquesta regió ascendeix a 3.717.508,32€, la qual cosa en termes percentuals representa el 43,5% del total de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament destinada per la Generalitat als països d'Orient Pròxim. En termes absoluts, aquesta zona geogràfica és la segona receptora del fons d'acció humanitària, molt prop d'Àfrica Subsahariana.

Al marge de les actuacions desenvolupades en els territoris palestins (que analitzarem seguidament en un apartat independent) el Conflicte Sirià és el que major atenció ha recaptat de la cooperació valenciana en la zona, amb un volum d'inversió de 957.000€ en el període 2016-2019, tots ells canalitzats a través d'actuacions desenvolupades en el marc de convenis de col·laboració entre la Generalitat i les entitats especialitzades en ajuda humanitària i d'emergència. S'ha tractat d'intervencions dirigides a mitigar els efectes de la crisi humanitària sobre la població més vulnerable, especialment la població desplaçada i refugiada, amb un fort enfocament de drets humans. Complementàriament, s'han desenvolupat 2 projectes a Jordània, orientats a l'atenció bàsica de la població siriana desplaçada en aquest país.

Un altre dels focus principals de la cooperació valenciana ha sigut l'atenció de la població refugiada siriana i palestina en els campaments i assentaments del Líban. La Generalitat ha cofinançat 5 actuacions en el període 2016-2019, amb un volum d'inversió de 422.063,93€, de les quals 3 actuacions s'han canalitzat a través de convenis de col·laboració amb Creu Roja. Les altres 2 actuacions són projecte cofinançats a l'ONGD Aida en el marc de les convocatòries d'acció humanitària de 2018 i 2019, tots dos dirigits a reduir la vulnerabilitat de la població refugiada palestina i siriana en els camps libanesos de Bourj Al Barajneh, Jirs el Wati, Nahar el Bared i Halba, amb especial atenció a dones i persones amb necessitats especials.

Al costat d'aquestes línies d'actuació de llarg recorregut, són destacables també dues línies d'acció emergent. En primer lloc, les actuacions desenvolupades des de l'any 2018 a l'Iraq per Farmamundi i Acnur, dirigides a l'atenció de les necessitats bàsiques i de salut de la població desplaçada internament. En segon lloc, l'actuació desenvolupada en col·laboració amb Acnur a Iemen, en 2019, per a l'atenció de famílies desplaçades pel conflicte armat al país, en la qual la Generalitat aporta 250.000€, i que sembla estar consolidant-se com una intervenció de continuïtat.

Àfrica Subsahariana

Atés el conjunt d'instruments de cofinançament, s'observa que l'àmbit sectorial més destacable en Àfrica és el constituït per les accions agrupades entorn de l'ajuda humanitària d'emergència. Tots aquests projectes han anat dirigits a atendre necessitats bàsiques de la població davant situacions de crisi humanitària en àmbits diversos (salut, seguretat alimentària, reconstrucció…). Però si hem de definir un àmbit prioritari en el qual la cooperació valenciana ha focalitzat les actuacions d'acció humanitària i d'emergència a Àfrica Subsahariana, aquest és sens dubte el de l'atenció de la població desplaçada i refugiada. La gran majoria d'aquests projectes s'estan cofinançant a través de les convocatòries d'acció humanitària i dels convenis específics de col·laboració amb entitats especialitzades, factor que és necessari tindre en compte a l'hora de valorar molt positivament l'eficàcia d'aquests instruments per a respondre a les necessitats de la població més vulnerable en aquesta zona geogràfica.

Níger

Els projectes d'acció humanitària en Níger han focalitzat els seus esforços principalment en l'atenció a la població desplaçada cap als assentaments de la regió de Diffa, amb un important enfocament transversal de gènere i desenvolupament en totes les actuacions desenvolupades en 2018 i 2019. El projecte de cooperació a la Regió de Maradi s'orienta a millorar la seguretat alimentària i nutricional, prevenint les seues causes, intervenint sobre els seus efectes i construint resiliència a nivell local i regional. El projecte a Niamey es dirigeix al reforç de la governança, i té com a objectiu promoure l'accés just i equitatiu a la participació política de les dones a Níger.

Txad

Un programa integral de caràcter pluriennal desenvolupat per ACNUR en la convocatòria 2019. El programa s'orienta cap a la protecció dels drets de les persones refugiades sudaneses en 13 camps situats a la regió est del Txad, fronterera amb Sudan, amb un fort enfocament de gènere i drets humans, i de desenvolupament de les capacitats comunitàries.

Nigèria

Nigèria és un clar exemple de la capacitat del programa d'acció humanitària de la Generalitat per a arribar a atendre les necessitats vitals en contextos d'extrema dificultat. La cooperació valenciana està desenvolupant recentment 2 projectes d'acció humanitària en aquest país, tots dos finançats en la convocatòria de 2019, amb un volum global d'inversió en desenvolupament de 574.009€. Tots dos projectes es desenvolupen en els estats de Borno, Adamawa i Yobe, al nord-est del país. El primer projecte, impulsat per Acnur s'orienta a la població refufiada, amb enfocament de gènere i diversitat funcional. La segona actuació l'està desenvolupant Unicef, i està dirigit a l'atenció de la població nigeriana desplaçada com a conseqüència de conflictes en els assentaments de Gwoza, Monguno i Bama, orientat a l'atenció de les necessitats bàsiques de la població.

Mali

En el marc de la convocatòria d'Acció Humanitària s'ha cofinançat un projecte en 2019, impulsat per Unicef, orientat a enfortir el sistema de prevenció, diagnòstic i tractament de la desnutrició crònica materna i infantil a les regions de Mopti, Sikasso i Kayes, al Sud del País. El projecte es dirigeix principalment a l'atenció de les persones refugiades i de la població en situació de pobresa extrema, amb especial atenció a la infància, i amb prevalença de l'enfocament de drets i l'enfocament de gènere.

Kenya

La cooperació valenciana ha finançat 3 actuacions d'acció humanitària. Es tracta principalment de projectes desenvolupats a Nairobi, dirigits a enfortir la capacitat de resiliència en salut de la població refugiada urbana en assentaments informals, sota un enfocament de prevenció i protecció, amb especial incidència en l'assistència a dones víctimes de violència basada en gènere. 

Editor de continguts