Novetats

« Ves enrere

CONVOCADES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ASSOCIACIONISME

CONVOCADES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ASSOCIACIONISME

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a través de la Direcció General de Participació Ciutadana, convoca subvencions per al foment de la participació ciutadana i l'associacionisme destinades a promoure les activitats relacionades amb la matèria que posen en marxa tant entitats locals com ciutadanes durant el present exercici.

L'objectiu d'aquestes ajudes és, per tant, donar impuls a aquelles accions que tinguen com a finalitat principal el foment de la participació de la ciutadania en la gestió de les entitats locals (com ara municipis, mancomunitats i altres fórmules similars); l'enfortiment del teixit social i associatiu per tal de canalitzar eixa participació en assumptes d'interès públic així com de la cultura democràtica i participativa de la seua població; el compliment de l'Agenda 2030; o promoure la cooperació interassociativa i el treball en xarxa amb altres entitats.

Per a aconseguir eixes metes s'hauran de dur a terme activitats com les que es contemplen a les bases de la convocatòria (entitats ciutadanes i entitats locals).

En el cas dels projectes posats en marxa per entitats ciutadanes, la quantia màxima a la que pot aspirar cada plan serà de fins a 25.000 euros quan es tracte de confederacions i federacions d'associacions independentment del seu àmbit territorial així com fundacions i associacions d'àmbit autonòmic, i de fins a 6.000 euros quan es tracte de fundacions i associacions d'àmbit inferior a l'autonòmic. Pel que fa a les entitats locals el finançament màxim per projecte serà de fins a 5.000 euros en tots els casos.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 2 d'abril (20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGV) i s'haurà de realitzar exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, accedint al cercador de tràmits i serveis, així com des de la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (entitats ciutadanes; entitats locals de més de 5.000 habitants; i entitats locals de fins a 5.000 habitants).

Cal recordar que les instàncies han d'incloure el projecte per al que es demanen les subvencions així com els mèrits al·legats per a obtindre les puntuacions requerides, i s'haurà de fer mitjançant els models normalitzats que s'adjunten en les bases de la convocatòria.

A més, en eixe sentit cal apuntar que la concessió de les ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva i la valoració es farà d'acord amb els criteris objectius establerts a la mateixa, de mode que només podran optar a rebre els fons aquells projectes que superen els 50 punts i el repartiment es farà per ordre de qualificació de major a menor fins a exhaurir el pressupost.

Podeu trobar tota la informació a les bases, en els següents enllaços: entitats ciutadanes i entitats locals

Editor de continguts