Normativa finalitzada

« Ves enrere

Projecte de modificació de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, de la Generalitat.