El Consell renova la col·laboració amb l'UJI i la Universitat d'Alacant en matèria de transparència, dades obertes i integritat

26/03/2021

- La Generalitat destina 70.000 euros al finançament d'actuacions de sensibilització, informació, formació i investigació


El Consell ha renovat la col·laboració en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern, dades obertes i integritat institucional a través dels dos convenis entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica amb la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).

Mitjançant aquesta col·laboració, que disposa d'una dotació de 70.000 euros, es finançaran les activitats que recullen els convenis, entre les quals destaquen activitats formatives, de divulgació i sensibilització, així com d'investigació i desenvolupament, relacionades amb les matèries que formen part d'aquests convenis.

Les accions previstes a través de l'UJI tenen un finançament de 40.000 euros. Entre aquestes, està prevista la convocatòria de beques d'iniciació a la investigació i estades en pràctiques en ajuntaments per a l'alumnat del grau en Gestió i Administració Pública i Dret de la universitat.

Així mateix, es duran a terme quatre jornades sobre transparència, accés a la informació pública, dades obertes, bon govern i integritat institucional en les facultats de Ciències Humanes i Socials, Ciències Jurídiques i Econòmiques i Ciències de la Salut, així com en l'Escola de Doctorat.

Al seu torn, s'exercirà una activitat internacional sobre corrupció, transparència i bon govern en els temps de pandèmia; la quarta edició de l'Aula de Transparència en diversos municipis de la província de Castelló; un curs d'estiu sobre aquesta matèria; direcció de treballs de fi de grau relacionats amb aquestes àrees en dret i/o gestió i administració pública, criminologia i seguretat; formació en les colònies juridicoeconòmiques; o creació d'un observatori de la transparència.

Col·laboració amb la Universitat d'Alacant

Les activitats, a través de la Universitat d'Alacant, disposen d'una dotació de 30.000 euros. S'hi inclouen accions d'informació i sensibilització com conferències, fòrums, congressos, publicacions, edicions i difusió en xarxes socials.

S'impartiran conferències relacionades amb la legislació en matèria de transparència i protecció de dades; diversos seminaris; III edició dels premis d'investigació per a treballs de fi de grau i màster; activitats relacionades amb la COVID-19; publicació de monografies i llibres; una jornada sobre responsabilitat social, medi ambient i transparència; a més d'un congrés sobre dades obertes i reutilització de la informació.

També s'impulsaran accions formatives a través de jornades, mòduls o seminaris en matèria de protecció de dades, transparència, clàusules ètiques o novetats legislatives sobre transparència i bon govern, entre altres.