El Consell fomenta la recuperació i la defensa del dret foral civil valencià

22/05/2020

- Es destina un total de 30.000 euros?al finançament d'aquestes actuacions


El Consell ha aprovat la col·laboració en matèria de Dret Civil Valencià entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i el Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Immobles a la Comunitat Valenciana i el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats; l'Associació de Juristes Valencians, i la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).

Es tracta de tres convenis que donen continuïtat al treball conjunt que s'estava fent amb aquestes entitats per a la recuperació, la divulgació, la difusió i la defensa del dret civil valencià.

La renovació de la col·laboració amb el Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Immobles a la Comunitat Valenciana i el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats permetrà la realització d'actuacions i la posada en pràctica d'iniciatives relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia, la difusió i la divulgació del dret foral civil valencià i la promoció de l'autogovern, accions que tindran una dotació anual de 5.000 euros per a cada una de les entitats signants.

L'objectiu del conveni amb l'Associació de Juristes Valencians és el desenvolupament d'iniciatives en defensa de la capacitat de legislar i desenvolupar un dret civil propi a la Comunitat Valenciana en l'exercici de l'autogovern. Per a fer-ho, la Conselleria de Participació destina 15.000 euros.

Així mateix, la col·laboració amb la RACV permetrà la posada en marxa d'iniciatives relacionades amb el desplegament de l'Estatut d'Autonomia, la difusió i la divulgació del dret foral civil valencià i la promoció i la consolidació de l'autogovern, actuacions que sumaran 5.000 euros.