Pérez Garijo: 'Cada euro del Pressupost es destinarà íntegrament a fer de la valenciana una democràcia inclusiva per a totes i tots'

06/11/2019

- El pressupost de la Conselleria de Participació ascendeix a 55,3 milions d'euros, el que suposa un increment del 2,9% respecte 2019


La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha presentat davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de Les Corts el desglossament dels pressupostos de la Conselleria que dirigeix per a l'any vinent i ha explicat als grups parlamentaris de la cambra els detalls de cadascuna de les línies entre les quals es repartiran els fons de què disposarà l'àrea de govern de la que és responsable.

Pérez Garijo ha destacat que els comptes van destinats a "impulsar la participació ciutadana, posar en marxa polítiques públiques de memòria democràtica i reparació de les víctimes del franquisme, i incrementar la cooperació i les polítiques de transparència".

El pressupost d'aquesta Conselleria per a 2020 ascendeix a 55,3 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 2,9% en relació a l'exercici anterior. "Cada euro del pressupost es destinarà íntegrament a fer de la valenciana una democràcia inclusiva, millor per a totes i tots", ha subratllat.

Cooperació

L'àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament és la que rep la quantia més elevada del pressupost, un total de 33,8 milions d'euros que suposen una inversió de 6,8 euros per habitant i representen una pujada del 3,4%.

En aquest àmbit, s'incrementen un 25% les ajudes destinades a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) i es consigna el seguiment que permetrà assegurar la transparència i l'avaluació sobre el terreny dels projectes on es destinen els fons.

Qualitat Democràtica

Pel que fa a la rama de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, 1,5 milió d'euros anirà al capítol de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, mentre que 2,7 milions seran per al de Qualitat Democràtica.

S'incrementa en un 66,7% les subvencions a entitats i associacions memorialístiques, i s'augmenta en un 16% les subvencions per a exhumacions i l'aplicació de polítiques de memòria.

També s'incrementen en un 111,2% les polítiques actives de memòria, gestionades directament des de la Conselleria, com ara l'exhumació de fosses de persones represaliades durant la Guerra Civil i la Dictadura, la creació del banc d'ADN de víctimes del franquisme, l'eliminació de vestigis franquistes, la creació d'espais de memòria o l'impuls de l'Institut de Memòria Democràtica.

Participació Ciutadana

En matèria de Participació Ciutadana, la partida puja un 6,2% i les principals accions a les quals es destinaran els fons seran la incorporació de processos de selecció, disseny, execució i avaluació de les polítiques públiques, les ajudes a entitats locals i ciutadanes (que pugen 50.000 euros), l'activació de la Xarxa d'Administracions Participatives, l'organització d'una jornada Pressupostos Participatius o l'edició de la Guia de Participació Ciutadana.

Transparència i Atenció a la Ciutadania

En relació amb el camp de la Transparència, es comptarà amb 6,8 milions d'euros que s'empraran en ajudes a entitats locals, sufragar les despeses derivades dels convenis que se signaran amb les cinc universitats públiques de la Comunitat, la posada en funcionament d'una nova aplicació informàtica per a la tramitació interna de les sol·licituds d'accés a la informació pública, anomenada 'GVAGip' i la introducció d'un programa pilot d'auditoria ciutadana en la contractació pública.

Així mateix, pel que respecta a l'Atenció a la Ciutadania, està prevista en les inversions per al pròxim any la implementació del nou pla 2020/2023, també s'assignaran 40.000 euros per a l'elaboració del nou Portal d'Atenció a la Ciutadania i altres 80.000 per al desenvolupament del model d'excel·lència; d'altra banda, també es contempla el cost del disseny de l'oficina PROP virtual.

Arxius relacionats