El Consell i el Fons Valencià per la Solidaritat col·laboren per a enfortir la democràcia local a El Salvador

18/10/2019

- El projecte 'Enfortiment de consells municipals plurals a El Salvador' compta amb una dotació de 120.000 euros


El Consell i el Fons Valencià per la Solidaritat han subscrit el conveni de col·laboració que mantenen anualment per a enfortir la democràcia local a través de la millora del compromís dels governs municipals a El Salvador.

L'objectiu del projecte 'Enfortiment de consells municipals plurals a El Salvador' és consolidar aquest tipus de consells de caràcter local que afavoreixen la transparència i la democràcia del país mitjançant l'impuls d'objectius, que la reforma d'aquests fomenta.

Al seu torn, s'articula un espai de coordinació de les organitzacions de la societat civil, instàncies governamentals i de cooperació que es van involucrar en l'impuls de la reforma dels consells esmentats.

A través de la iniciativa que desenvolupa el Fons Valencià per la Solidaritat es faran estudis per a avaluar l'estat actual, l'abast d'aquesta iniciativa, s'organitzarà un fòrum públic de presentació i difusió dels resultats, s'oferirà assistència tècnica i intercanvi d'experiències, a més de desenvolupar i capacitar la ciutadania a través d'eines que n'augmenten la participació i la incidència en els consells plurals, entre altres actuacions.

Mitjançant l'execució d'aquest projecte, el Fons Valencià per la Solidaritat pretén, a més de brindar capacitació i assistència tècnica als diferents municipis implicats, afavorir l'intercanvi d'experiències i de coneixements tècnics entre els socis del sud i les entitats locals sòcies, i s'enriqueixen tots amb altres visions de treball i gestió.

Així mateix, es pretén augmentar les capacitats de les persones i les institucions cap al seu desenvolupament, aconseguir un enfortiment bidireccional, tant per als governs locals dels països on es treballa com per als ajuntaments socis, ja que es genera un procés de transferència recíproc en què les dues parts s'enriqueixen.

El Fons Valencià per la Solidaritat és una associació sense ànim de lucre constituïda en 1993 per a contribuir al desenvolupament dels països empobrits. Formen part de l'entitat un total de 102 ajuntaments i 9 mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

Aquest conveni compta amb una dotació econòmica de 120.000 euros.