El Consell posa en marxa la Xarxa de Territoris Socialment Responsables

04/10/2019

- L'adhesió a aquesta xarxa suposarà l'atorgament d'un segell o distintiu de territori socialment responsable


El Consell ha aprovat el decret de creació de la Xarxa de Territoris Socialment Responsables, a més de regular el procediment per a poder adherir-s'hi.

S'entén per territori socialment responsable aquell espai en què exerceixen competències les diferents administracions públiques, en el qual els principals actors o grups d'interés s'han coordinat per a construir conjuntament una visió de futur basada en l'anàlisi dels principals reptes socials, mediambientals, econòmics i ètics.

Així mateix, també es té en compte la identificació de metes comunes en pro d'un desenvolupament inclusiu i sostenible i la definició de les responsabilitats que cada una de les parts ha d'assumir per a aconseguir-ho.

S'aplicarà en aquells territoris de la Comunitat Valenciana que, de manera voluntària, vulguen implantar o estiguen implantant polítiques i accions per a gestionar els impactes socials, laborals, mediambientals, ètics, econòmics i culturals.

L'objectiu és fer compatible una economia competitiva amb la cohesió social i la millora de la vida de la ciutadania per mitjà d'un enfocament de governança participativa.

L'adhesió a la xarxa suposarà l'atorgament d'un segell o distintiu de territori socialment responsable.

Cada territori socialment responsable comprendrà un terme municipal, excepte quan hi haja un conjunt d'accions estratègiques i singularment acordades per les parts interessades que conformen un territori com a socialment responsable a escala supramunicipal.
Al seu torn, podran adherir-s'hi pedanies, barris o altres entitats d'àmbit territorial del municipi que puguen ser considerades socialment responsables.

Objectius

Els objectius d'aquesta xarxa se centren en:

1. Definir, articular i integrar models i estratègies per al desenvolupament dels territoris declarats com a socialment responsables, amb el propòsit de millorar la qualitat de vida dels seus habitants i promoure-hi la cohesió social.

2. Informar i conscienciar sobre la importància de promoure actituds socialment responsables per part de la ciutadania i les entitats públiques i privades.

3. Difondre bones pràctiques en matèria de responsabilitat social en el territori.

4. Generar espais de bones pràctiques en què participar, compartir i intercanviar experiències entre els territoris que en formen part.

5. Servir d'interlocutor amb altres institucions o organitzacions per a la presentació de propostes en comú.

6. Cooperar amb altres xarxes nacionals i internacionals, i en particular amb l'Aliança de Ciutats per als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables està prevista en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.