El Consell aprova un conveni amb la Universitat d'Alacant que inicia l'engegada de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica

28/07/2017

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Universitat d'Alacant que inicia l'engegada de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat que a través de la mateixa es realitzen activitats específiques relacionades amb la memòria democràtica valenciana.

L'adreça de la Càtedra té caràcter anual i s'estableix per rotació alfabètica, corresponent-li en primer lloc a la Universitat d'Alacant, després a la Universitat Jaume I de Castellón i, finalment, a la Universitat de València.

Aquesta iniciativa sorgeix de l'acord marc de col·laboració subscrit el passat mes de maig entre la Generalitat i Universitats Valencianes, que creava la Càtedra com a plataforma acadèmica multidisciplinària per a la reflexió i divulgació de la memòria democràtica

La Càtedra té com a finalitat convertir-se en el nucli central des del qual s'analitzen, investiguen i difonguen aspectes relacionats amb la memòria democràtica valenciana, i constituirà l'enfilada funcional entre l'activitat educativa i investigadora de les universitats, amb la gestió i execució de les actuacions que en matèria de memòria històrica i democràtica, duu a terme la Conselleria de Justícia.

Activitats de la Càtedra

La Càtedra contempla activitats de formació com a cursos monogràfics, seminaris i conferències d'extensió universitària en matèria de memòria històrica; intercanvi de recerques i experiències amb les universitats i grups memorialistes de la Comunitat Valenciana i d'Espanya; intercanvi de recerques amb altres països que hagen patit processos històrics similars, així com amb les organitzacions nacionals i internacionals de defensa dels drets humans i de la justícia universal.

També realitzarà activitats de recerca, com l'elaboració d'un cens de víctimes a la Comunitat Valenciana corresponent al període comprés entre els anys 1936-1939 i l'elaboració d'un mapa de fosses a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, enriquirà els fons de l'Arxiu de la Democràcia de la Universitat d'Alacant, del projecte "Retorna'm la veu" i la base de dades de la mateixa Universitat sobre les víctimes de la repressió "La memòria Recuperada", amb el resultat de les recerques realitzades i els contactes amb les víctimes i familiars de la Guerra Civil i el franquisme.

A més, emprendrà projectes de recerca en altres camps de les Ciències Socials, Experimentals i Humanístiques sobre la influència de la Guerra Civil i la repressió franquista en la societat valenciana i les seues repercussions actuals; elaborarà projectes de recerca sobre el patrimoni documental i material de la Guerra Civil i confeccionarà itineraris didàctics i turístics d'aquesta etapa de la nostra història recent.

Finalment, durà a terme tasques de coordinació, difusió i divulgació. Entre elles, l'organització de l'I Congrés de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana.