El Consell acorda amb universitats públiques valencianes la creació de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana

21/04/2017

El ple del Consell ha aprovat el conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i les universitats d'Alacant, València i Jaume I de Castelló, per a la creació de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana.

La càtedra pretén ser una plataforma acadèmica multidisciplinària de reflexió entorn de temes relacionats amb la memòria democràtica, així com la divulgació i la transferència del coneixement vinculat a la matèria esmentada.

Aquest marc de col·laboració s'establix per al foment del coneixement i difusió d'aquelles qüestions que, des de les diverses branques del coneixement, permeten aprofundir en allò que va succeir durant la Guerra Civil, la dictadura franquista, la transició, fins a l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com les repercussions socials, culturals, polítiques, històriques i legals d'aquests esdeveniments.

La càtedra té com a finalitat convertir-se en el nucli central des del qual s'analitzen, investiguen i difonguen les temàtiques relacionades amb la memòria democràtica valenciana, constituint-se en l'encast decisiu i funcional entre l'activitat educativa i investigadora de les universitats amb la gestió, planificació i execució de les actuacions que, en matèria de memòria històrica i democràtica, duu a terme la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

La direcció de la càtedra tindrà caràcter anual i s'establirà per rotació, corresponent-li, en primer lloc, a la Universitat d'Alacant, en segon lloc a la Universitat Jaume I de Castelló i finalment, a la Universitat de València.

Integraran la càtedra aquells equips de treball, grup d'investigadors, professors o investigadors de les diferents àrees de coneixement de les universitats firmants del conveni que en sol·liciten formar part i les línies d'investigació dels quals estiguen relacionades amb el tractament interdisciplinari de la memòria històrica i democràtica del poble valencià.

Activitats de la càtedra

La càtedra contempla activitats de formació com a cursos monogràfics, seminaris i conferències d'extensió universitària en matèria de memòria històrica; intercanvi d'investigacions i experiències amb les universitats i grups memorialistes de la Comunitat Valenciana i d'Espanya; intercanvi d'investigacions amb altres països que hagen patit processos històrics semblants, així com amb les organitzacions nacionals i internacionals de defensa dels drets humans i de la justícia universal.

També realitzarà activitats d'investigació com a realització de projectes d'investigació d'història i memòria de la Segona República, Guerra Civil, franquisme i Transició Democràtica en els municipis de la Comunitat Valenciana, pels grups d'investigació de les tres universitats implicades, sobre la vulneració de drets, la legislació i el reconeixement i reparació de les víctimes.

A més, emprendrà projectes d'investigació en altres camps de les Ciències Socials, Experimentals i Humanístiques sobre la influència de la Guerra Civil i la repressió franquista en la societat valenciana i les seues repercussions actuals; elaborarà projectes d'investigació sobre el patrimoni documental i material de la Guerra Civil, i confeccionarà itineraris didàctics i turístics d'aquesta etapa de la nostra història recent.

Finalment, durà a terme tasques de coordinació, difusió i divulgació. Cada universitat crearà una col·lecció relacionada amb temàtiques de la Memòria Democràtica a la Comunitat Valenciana; organitzarà congressos, jornades i trobades d'investigadors i grups memorialistes sobre memòria històrica; contactarà amb les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme o amb els seus familiars per a homenatjar-los i impulsar publicacions sobre la seua vida i, entre altres, promourà la unificació dels fons documentals de les diferents universitats en una base de dades única d'àmbit autonòmic.