Dia anterior dimarts, 3 desembre 2019 Dia següent

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:00

Reunió

Planiifació i coordinació treball Directora General, Secretaria i Subdirectora General

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb directius de CESAL

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

10:00

Reunió

Comité Tècnic Permanent de Seguiment i Avalació del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencia 2027

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:00

Reunió

Reunió amb Cesal - presentación èquip

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité Tècnic Permanent de Seguiment i Avaluació del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:30

Altres

Salutacions als directors de les oficines PROP de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

10:30

Reunió

Reunió amb representants de l'Associació de familiars de les víctimes del franquisme de la fossa 111 del cementeri de Paterna.

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

10:30

Reunió

Reunió amb les directores i directors de les oficines PROP

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Reunió

reunió amb Ana Noguera, Consell Valencia de Cultura.

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació amb els director generals dependents de la Secretaria AutonòmicaReu

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

12:00

Reunió

Reunió amb María Belén Cardona, Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica.

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Reunió

Reunió amb JARIT

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

13:30

Reunió

reunió amb Alfons Cervera

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

16:30

Reunió

Reunió amb diputats de Les Corts

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

16:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Reunió amb els grups parlamentaris del Botànic

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

18:30

Altres

Gala de lliurament Premis del Voluntariat 2019

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

19:00

Presentació

presentación Llibre "Puro Perú"

València (València)